Wil je jezelf eens als een echte ster laten vervoeren in een heuse limousine?

Arrangementen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verhuur van onze limousines:

 • De huurder/ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 • Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap schade aangericht wordt aan de limousine, wordt deze schade verhaald op de huurder.
 • Zeelandlimo Limousine service is niet aansprakelijk voor enige materiële en immatriële schade tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
 • Het instappen en meerijden in de limousine geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van eventuele ongevallen en andere schade.
 • Zeelandlimo Limousine service is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen in de limousine.
 • Daarnaast geeft Zeelandlimo Limousine service uitdrukkelijk aan dat maximaal 3 of 8 personen mogen worden vervoerd.
 • Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ouder of begeleider instappen en meerijden.
 • Onze prijzen worden op maat gemaakt, onze vertrek- en aankomstplaats is Sas van Gent.
 • De huurder dient steeds rekening te houden met een eventuele meerprijs, in verband met eventuele extra uren.
 • Minder uren worden nimmer verrekend.
 • In de limousine mag NIET gerookt worden.
 • Het is niet toegestaan om zelf consumpties mee te nemen.
 • Zeelandlimo Limousine service kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er zich een geval van overmacht voordoet.
 • Bij overmacht of een defect aan de limousine tijdens de uitvoering van de rit zal Zeelandlimo Limousine service zorgdragen voor vervangend vervoer. Mocht er geen vervangende limousine beschikbaar zijn, dan wordt een taxi ingeschakeld om de rit te vervolgen. Restitutie is in deze situatie niet mogelijk.
 • Elke boeking krijgt per mail nogmaals bevestiging dat de rit gereserveerd is, na ontvangst van een voorschot of het volledige bedrag.
 • U dient een voorschot over te maken 5 dagen na telefonische- of E-mail bevestiging. Na de 5de dag komt uw reservering te vervallen.
 • Datum/locatie wijzigingen of een annulering kunnen in overleg van een gegronde reden.
 • Indien de rit geannuleerd wordt behoudt Zeelandlimo Limousine service het recht om het reeds gestorte bedrag te houden.
 • Voorschotten worden niet meer terugbetaald. Bij het annuleren op 7 dagen voor de aanvang van de limousinerit moet er 50% van het totaalbedrag betaald worden, bij het annuleren binnen de 3 dagen op voorhand moet de volledige aanneemsom betaald worden.
 • Bij het storten van het voorschot en/of instappen van de klant gaat de klant akkoord met bovenstaande voorwaarden.
 • De chauffeur heeft het recht om de rit te stoppen als één of meerdere van bovenstaande punten niet worden nagekomen.
 • Indien er de dag zelf nog een stuk cash moet betaald worden gebeurt dit bij het starten van de rit.

* uren worden berekend van onze vertrek- en aankomstplaats en terug.

* informeer ook naar onze interessante wachttarieven.